Reglement

Een goed reglement vormt de basis voor een vlot en eerlijk tornooi.

Lees het vlug even door, zodat je de regels voor dit tornooi machtig bent. Dit speelt vooral in je eigen voordeel.

Match

 • 2 teams spelen tegen elkaar.

 • Elk team start de match met 3 spelers.

 • Elke speler heeft 2 identieke ballen.

 • Vervanging van een speler tijdens een match is niet toegestaan.

 • Een match telt 1 set.

Set

 • Een set wordt gespeeld aan de hand van 1 of meerdere spellen.

 • De target-score is de te behalen of te overschrijden score om de set te winnen.

 • De target-score is afhankelijk van het deel van het tornooi waarin de match gespeeld wordt.

 • Indien een ploeg de target-score behaalt of overschrijdt, wint deze ploeg de set, en dus ook de match (Er moet dus niet met 2 punten verschil gewonnen worden).

 • De effectieve score kan de target-score overschrijden, indien het laatste spel met meerdere punten gewonnen wordt.

 • Het is de target-score die wordt genoteerd op het wedstrijdschema (De effectieve score speelt dus geen rol).

 • De set-score bevat een score voor elke ploeg tussen 0 en de target-score, onder de vorm "ScoreP1-ScoreP2".

 • Aan de terreinen zijn scoreborden voorzien. De scores van Ploegen 1 en 2 moeten respectievelijk steeds links en rechts staan, zodat toeschouwers de scores kunnen volgen zonder de spelers te storen.

 • Bij de start van een set is de set-score "0-0"

Spel

Start

 • De ploeg die een spel mag beginnen is de opgaande ploeg.

 • Een speler van de opgaande ploeg neemt de cochonnet ter hand, en is bijgevolg de opgaander.

 • De opgaander legt de opgaanders-cirkel, om de gooi-positie van de spelers vast te leggen.

  • Een speler moet met beide voeten in de cirkel staan tijdens het werpen.

  • Bij het begin van de match, het eerste spel dus, wordt de cirkel in het midden van de veld-breedte gelegd.

  • Bij alle volgende spellen wordt de cirkel ongeveer in lijn van de laatste positie van de cochonnet, in het vorige spel, gelegd.

 • Iemand van de opgaande ploeg gooit de cochonnet.

 • Voorwaarden van de cochonnet bij het opgaan:

  • De cochonnet moet, net na het werpen ervan, tussen 6 en 10 meter liggen, gemeten tot de voorkant van de opgaanders-cirkel, en moet minimaal 20 centimeter van de zijlijn liggen.

  • Is dit niet het geval, dan mag de niet-opgaande ploeg per direct de cochonnet binnen deze grenzen ergens naar keuze neerleggen. De opgaande ploeg blijft wel de opgaande ploeg.

 • Indien aan de voorwaarden van de cochonnet wordt voldaan, dan gooit de opgaander zijn eerste bal.

 • Daarna gooit een speler van het andere team zijn eerste bal (ook al is de eerste bal van de opgaander buiten).

 • Zijn beide eerste ballen buiten, dan gooit de opgaande ploeg zijn tweede bal, alsof het de eerste bal is, enzovoort.

 • Daarna volgt het verdere spelverloop.

Spelverloop

 • De afliggende bal is de bal die het dichtst bij de cochonnet ligt.

 • De afliggende ploeg is de ploeg van de eigenaar van deze afliggende bal.

 • De afliggende ploeg ligt af. Dit wil zeggen dat de andere ploeg aan de beurt is (De spelers van de afliggende ploeg kunnen even "afliggen" (uitrusten), terwijl de tegenstander moet spelen).

 • Indien een ploeg geen ballen meer op de hand heeft, moet de andere ploeg zijn overige ballen spelen.

 • Indien er twijfel is over de afliggende bal, moet er gemeten worden. Indien de meting bediscussieerd wordt, dan moet er een onafhankelijke scheidsrechter aangeduid worden. Indien deze tot de conclusie komt dat beide dichtste ballen exact even dicht liggen, dan is het niet af, dus de ploeg die de laatste bal gegooid heeft, is weer aan de beurt. Echter moet er vanaf dan afwisselend gespeeld worden, tot er weer een duidelijke bal af ligt.

 • Ballen die reeds in het veld liggen, mogen in geen geval aangeraakt worden door wie dan ook, met uitzondering van de meter die gebruikt wordt bij betwisting van de afstand tot de cochonnet. Een landmeter wordt steeds aangesteld met goedkeuring van de 2 ploegen. Indien er ook hierover geen consensus kan gevonden worden, wordt de wedstrijdleiding erbij geroepen. Deze duidt een betrouwbaar persoon aan die de metingen zal uitvoeren, of gebruikt zijn eigen skills om een meting uit te voeren met het blote oog of door middel van een dicht bijzijnd voorwerp (tak, lint, veter, meter, ...).

 • Ballen die tijdens de vlucht buiten gaan, moeten zo mogelijk onderschept worden, met inachtneming van eigen en andermans veiligheid natuurlijk, en naar de achterkant van het plein gegooid worden, of beter nog buiten het plein gelegd worden. Indien een bal eerst buiten gaat, en daarna toch nog ballen raakt, dienen deze ballen zo goed mogelijk terug gelegd te worden.

 • Indien de cochonnet buiten gespeeld wordt...

  • wanneer 1 ploeg geen ballen meer in de hand heeft, dan wint de andere ploeg met een score gelijk aan het aantal overblijvende ballen in hun handen. Deze ploeg heeft het spel gewonnen, en mag het volgende spel dus opgaan.

  • in alle andere gevallen wordt het spel herspeeld. De ploeg die dit spel opging mag het volgende spel weer opgaan, aan de andere kant van het veld.

Einde

 • Een spel eindigt wanneer alle ballen gespeeld zijn, of wanneer de cochonnet buiten gespeeld wordt.

 • Indien elke ploeg een afliggende bal heeft (wanneer de ballen exact even ver liggen van de cochonnet), wordt het spel herspeeld.

 • De score van dit spel is het aantal ballen van de afliggende ploeg dat dichter bij de cochonnet ligt dan de dichtste bal van de verliezende ploeg (dus wanneer de dichtste bal van de verliezende ploeg exact even ver ligt van de cochonnet dan een bal van de afliggende ploeg, dan telt deze bal van de afliggende ploeg niet mee als punt).

 • De huidige set-score van de afliggende ploeg wordt vermeerderd met deze score.

 • De afliggende ploeg mag het volgende spel opgaan.

Tornooi

 • Het tornooi bestaat uit 2 delen: De qualificatie-ronde en de finale-ronde.

 • De winnaar van de finale is de winnaar van het tornooi.

 • Elke ploeg speelt 4 matchen.

 • De target-score van een set is 13 punten.

 • De volgorde van de teams wordt bepaald door een digitale randomisatie bij aanvang van het tornooi. Het digitaal systeem neemt automatisch de nieuwe volgorde aan, waardoor de matchen, en dus ook tegenstanders, op dat moment pas bepaald worden, zodoende een eerlijke start van het tornooi te garanderen.

 • Ploeg 1 mag het eerste spel van de match opgaan (Elke ploeg is 2 keer P1 en 2 keer P2, dus dit is de eerlijkste manier).

 • De 16 beste ploegen gaan door naar de achtste finales van de MASTERS-finale-ronde.

 • Ploegen 17 tot 32 gaan door naar de achtste finales van de LOVERS-finale-ronde.

 • Voor plaatsing in de finales wordt eerst gekeken naar het aantal gewonnen matchen.

 • Indien het aantal gewonnen matchen gelijk is aan het aantal gewonnen matchen van andere ploegen, worden de ploeg-scores (zie hieronder) vergeleken.

 • Indien na deze de scores nog steeds gelijk blijken te zijn, wordt "De BATARD" gespeeld (zie hieronder).

Ploeg-score Berekening

 • De match-ploeg-score (MPS): Eigen punten van een match verminderd met punten tegenstander in die match (is negatief indien de betreffende ploeg betreffende match verloor)

 • De Ploeg-score (PS): De som van de MPS'en van alle matchen die deze ploeg gespeeld heeft.

De Batard

 • Alle ploegen met eenzelfde score qua matchen en ploegscores, die in aanmerking komen om bij de eerste 4 te eindigen, zijn de Batard-ploegen. Zij moeten de Batard spelen.

 • Elke Batard-ploeg speelt een Batard tegen elke andere Batard-ploeg met zelfde score.

 • Een Batard is 1 volwaardig spel (niet set), gespeeld door 2 Batard-ploegen.

 • Een cochonnet wordt op 8 meter gelegd in het midden van het plein door de wedstrijdleiding.

 • Er wordt getost voor de opgaande ploeg.

 • Er wordt vervolgens 1 volwaardig spel gespeeld.

 • De score van het spel wordt bij de Batard-score van de winnende ploeg bijgeteld, en van de Batard-score van de verliezende ploeg afgetrokken in de rankings-tabel.

 • Als alle Batards gespeeld zijn, is de ranking bepaald. Indien er zich dan nog Batard voordoet, omdat bijvoorbeeld Batard-punten gelijk zijn bij de beste Batard-ploegen, moet er wederom gebaterd worden, maar dan enkel nog tussen de beste Batard-ploegen.

 • De wedstrijdleiding zal in geval van Batard alle oogjes in het zeil houden.

 • De finale-ronde bestaat uit 2 play-offs, met elk 8 achtste finales, 4 kwartfinales, 2 halve finales en 1 finale.

 • De play-offs van de ploegen 1 tot 16 qua ranking wordt "De Masters" genoemd.

 • De play-offs van de ploegen 17 tot 32 qua ranking wordt "De Lovers" genoemd.

 • De target-score van de achtste finale is 13 punten.

 • De target-score van de kwartfinale is 13 punten.

 • De target-score van de halve finale is 13 punten.

 • De target-score van de finale is 13 punten.

 • Hoe beter je geranked bent, hoe meer kans om op te gaan. De best scorende ploegen zijn dus in het voordeel (Omdat een opgaande ploeg statistisch gezien voordeel heeft om het spel te winnen).

 • De achtste finales van de masters worden gespeeld door de 16 beste ploegen uit de kwalificatie-ronde (Ranking: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16) .

  • Achtste finale 1 (AF1): R1-R16 (R1 mag het eerste spel opgaan)

  • Achtste finale 2 (AF2): R2-R15 (R2 mag het eerste spel opgaan)

  • Achtste finale 3 (AF3): R3-R14 (R3 mag het eerste spel opgaan)

  • Achtste finale 4 (AF4): R4-R13 (R4 mag het eerste spel opgaan)

  • Achtste finale 5 (AF5): R5-R12 (R5 mag het eerste spel opgaan)

  • Achtste finale 6 (AF6): R6-R11 (R6 mag het eerste spel opgaan)

  • Achtste finale 7 (AF7): R7-R10 (R7 mag het eerste spel opgaan)

  • Achtste finale 8 (AF8): R8-R9 (R8 mag het eerste spel opgaan)

 • De winnaars van de achtste finales (WAF's) spelen de kwartfinales.

  • Kwartfinale 1 (KF1): WAF1-WAF8

  • Kwartfinale 2 (KF2): WAF2-WAF7

  • Kwartfinale 3 (KF3): WAF3-WAF6

  • Kwartfinale 4 (KF4): WAF4-WAF5

  • De ploeg met beste score in achtste finale mag het eerste spel opgaan.

  • Indien het verschil in punten bij de kwartfinales gelijk is, wordt er getost om het eerste spel op te gaan.

 • De winnaars van de kwartfinales (WKF's) spelen een halve finale.

  • Halve finale 1 (HF1): WKF1-WKF4

  • Halve finale 2 (HF2): WKF2-WKF3

  • De ploeg met beste score in kwartfinale mag het eerste spel opgaan.

  • Indien het verschil in punten bij de kwartfinales gelijk is, wordt er getost om het eerste spel op te gaan.

 • De winnaars van de halve finales (WHF's) spelen de finale.

  • Finale: WHF1-WHF2

  • De ploeg met beste score in halve finale mag het eerste spel opgaan.

  • Indien het verschil in punten bij de halve finales gelijk is, wordt er getost om het eerste spel op te gaan.

 • Dezelfde redenering kan gemaakt worden voor de Lovers-play-offs.

 • De masters spelen altijd op dolomiet. De lovers vullen de beschikbare terreinen op. Het systeem zorgt voor een optimale bezetting van de terreinen, en tracht zoveel mogelijk op dolomiet te laten spelen.

Sportiviteit

 • Gezonde sportiviteit gebied ons om geen afleidende manoeuvres te maken wanneer de tegenstander aan zet is.

 • Een grapje wordt weliswaar door de vingers gezien.

 • Er mag opgeschept, gevloekt en gelachen worden zolang de tegenstander nog niet op het punt staat om te gooien.

 • Een snuifje psychologische oorlogsvoering tussen de worpen door wordt wel gewaardeerd en toegejuicht door de organisatie.

 • Probeer te vermijden om in het licht te lopen ter hoogte van de cochonnet, zodoende aldaar geen schaduw te veroorzaken.

 • Als je echt een hoge of een harde kets gaat uitvoeren, hou dan rekening met een eventuele eigen uitschuiver, en gelieve de omstaanders even te waarschuwen voor gevaar. Indien je het naar eigen inschatting zelf geen gevaarlijke situatie acht, is dit natuurlijk niet nodig, want zo'n intermezzo kan ook de concentratie afleiden, en is dus niet opportuun bij elke tir.

Vlot verloop

Tijdens een match

 • Tijdens de matchen kan er drank besteld worden aan een omringende toeschouwer die op dat moment geen match speelt. Geef hem geld mee en vraag hem of hij ook iets wil drinken, hij zal je de overschot teruggeven. Deze regel heeft als doel de matchen vlot te laten verlopen en de concentratie hoog te houden.

 • Zet nooit drank op of achter een terrein op de grond. Glasscherven moeten altijd vermeden worden.

Na een match

 • De winnende kapitein (de WK) heeft volgende verantwoordelijkheden:

  • De WK vult de uitslag rechtstreeks in op de website via "Uitslag..." in de kwalificatie-ronde-tabel (Refresh steeds even vóór en na een actie je browser, zodat je de laatste updates hebt).

  • Het systeem zal automatisch de eerstvolgende match toewijzen aan het bespeelde terrein. Hiervan wordt automatisch een Slack-notificatie uitgestuurd.

  • Indien niet direct volgende ploegen op het terrein aankomen, dan zoekt de WK de kapiteins van die ploegen, en spoort hen aan om hun match snel te beginnen op dat terrein.

 • De verliezers trakteren de winnaars.

 • De verliezende kapitein veegt direct na de match het zonet bespeelde terrein, zodat alle putjes weer gevuld zijn met dolomiet.

Er mag niet geweigerd worden om te spelen door de ploegen van de volgende te spelen match op dat terrein.

Varia

 • Bij een forfait wordt betreffende ploeg per direct gediskwalificeerd voor de volgende 3 jaar. Deze strenge regel is nodig omdat dit het resultaat van de ranking kan beïnvloeden, en daardoor een eventuële potentiële winnaar kan uitgeschakeld worden. Er wordt een score opgetekend van <target-score>-2 voor de andere ploegen. De forfait-gevende ploeg trakteert de andere ploeg per direct, en verwacht geen teruggave van traktatie.

 • Indien een speler geblesseerd uitvalt tijdens een match, dan wordt deze match onverbiddelijk beëindigd met als eindresultaat: “<target-score>-(laatste puntensaldo van de opgevende ploeg)”. Indien echter bij blessure de laatste bal van dat spel reeds gegooid werd, wordt de score van dit spel eerst nog toegevoegd aan de totale score, dan wordt er gekeken of er al een winnaar is, en daarna pas treedt deze regel in voege.

 • Een ploeg mag per uitzondering een speler vervangen die verstek moet geven wegens airkracht. Dit moet aan de wedstrijdleiding gevraagd worden, en zal enkel toegestaan worden indien het werkelijk over airkracht gaat. De invaller mag in geen geval een speler zijn die reeds in het tornooi gespeeld heeft bij een andere ploeg die dag. Er mag tijdens een match in geen geval een wissel gebeuren.

 • Bij betwisting van de regels kan er een traktatie aan de wedstrijdleiding gegeven worden en een vrijblijvend babbeltje geslaan worden indien deze er tijd voor heeft. Indien deze babbel als leuk bevonden wordt, dan zal de wedstrijdleiding de betwisting mee in rekening brengen naar de volgende editie van de Nacht van de Petanque. In geen geval worden de regels deze editie aangepast. Worden de regels toch overschreden, en neemt de wedstrijdleiding hier nota van, dan kan deze de persoon of ploeg in kwestie schorsen voor het tornooi, en eventueel voor tornooien die daarop volgen.

 • Bij twijfel over de regels of bij te grote discussie kan in uiterste nood de wedstrijdleiding (Raf Roggeman of Joris Liekens) erbij geroepen worden.

 • De wedstrijdleiding heeft altijd gelijk.